shutterstock_206069833

Diensten

ComunYdaad is sterk in het aanpakken en samen oplossen van sociale vraagstukken op diverse terreinen:

 • wijkontwikkeling en leefbaarheid
 • maatschappelijke ontwikkeling en welzijn
 • diversiteit, emancipatie en participatie
ComunYdaad denkt graag mee over de mogelijkheden voor het aanpakken en oplossen van een bepaald vraagstuk. ComunYdaad kan hierin verschillende taken en rollen vervullen. Van eenmalig meedenken tot ontwikkelen, aansturen of uitvoeren van projecten.

ComunYdaad levert maatwerk

ComunYdaad biedt verschillende diensten. Denk hierbij aan:

 • projectontwikkeling en projectmanagement: alles rondom het ontwikkelen, aansturen en uitvoeren van projecten.┬áVan begin tot eind of op onderdelen
 • advies of meedenken. Over een specifieke vraag, projectontwikkeling, beleidsontwikkeling of implementatie van beleid
 • begeleiden en ondersteunen van projectleiders, projectmedewerkers of vrijwilligers
 • schrijven en begeleiden van subsidieaanvragen en fondswerving
 • onderzoek
 • geven van workshops en lezingen
 • organiseren van bijeenkomsten

Opdrachtgevers/samenwerkingspartners

ComunYdaad werkt graag voor en samen met verschillende partijen: bewoners, maatschappelijke organisaties, (sociaal) ondernemers, woningcorporaties en (lokale en provinciale) overheden.

Aanpak

ComunYdaad levert altijd maatwerk, vanuit een zelfde aanpak:

 • in samenwerking met anderen
 • op zoek naar verbinding
 • vanuit meerdere invalshoeken de situatie bekijken en vanuit daar zoeken naar oplossingen/antwoorden
 • pragmatisch en flexibel: in kunnen spelen op veranderende situaties
 • aandacht voor processen
 • waar wenselijk samen met andere zelfstandigen en (sociaal) ondernemers en netwerken om expertise en krachten te bundelen

Benieuwd naar eerder uitgevoerde en afgeronde projecten en werkzaamheden? Lees meer ┬╗