Bomen planten

‘Op de Schop’

In het project ‘Op de Schop’ werken bewoners en lokale partners samen aan het omtoveren van braakliggende terreinen in natuurlijke speel-, leer,- en ontmoetingsplekken voor de buurt.

In Amsterdam Noord (Tuindorp Oostzaan) ligt de Puur Natuur Tuin.

Op IJburg is er ‘Kavel 1’.

Wat biedt ‘Op de Schop’

Door de crisis in de bouw blijven veel braakliggende terreinen lang leeg. De plekken zijn vaak afgeschermd met hekken en zien er verpauperd uit. Dit komt de leefbaarheid niet ten goede. Tegelijkertijd is er in de stad behoefte aan meer groen, voor kinderen en volwassenen.  Braakliggende terreinen tijdelijk in gebruik geven aan bewoners kan veel op leveren voor iedereen.

Het project ‘Op de Schop’  voegt de daad bij het woord. Braakliggende terreinen worden omgetoverd tot groene buurttuinen, natuurlijke speelplekken voor kinderen en locaties voor natuuronderwijs.

‘Op de Schop’ biedt fijne groene plekken in de stad. De terreinen zijn samen met bewoners en gebruikers ontworpen en ingericht. Dit maakt ze eigen en passend bij de wensen en behoeften van de buurt.

Puur Natuur Tuin

De Puur Natuur Tuin is een stukje Puur Natuur, midden in de stad. Dagelijks spelen er kinderen uit de buurt. Ook organiseren buurtbewoners culturele activiteiten om samen met elkaar te genieten van Cultuur in de Natuur. Er zijn regelmatig voorstellingen voor kinderen en volwassenen, vooral door lokale muzikanten/kunstenaars. Tegenover de tuin ligt Basisschool de Satelliet. De school en ook de BSO gebruiken de Tuin voor verschillende activiteiten. Het afgelopen jaar is de Puur Natuur Tuin echt een begrip geworden in de buurt. Er zijn veel actieve en enthousiaste buurtbewoners en –kinderen die meedenken en meewerken in de tuin.

Op de Schop – Kavel 1

Ook Kavel 1 is van braakliggend terrein veranderd in een groene plek van en voor de buurt.
Stadslandbouw, duurzame energie en natuurlijk spelen staan hier centraal. De nabijgelegen basisschool de Neptunus gebruikt het terrein als buitenlokaal voor natuur en techniek. Zo bouwden ze mee aan een windmolen en een waterbaan op zonnepanelen op Kavel 1. Verder tuinieren ze in schooltuintjes op het terrein. Ook bewoners runnen een moestuin.

Duurzaam

Op deze manier worden stukken braakliggend terrein (tijdelijk) terug gegeven aan de buurt en haar bewoners. Bewoners en lokale partners beheren ondertussen vrijwel zelfstandig de terreinen.

Rol en werkzaamheden ComunYdaad voor ‘Op de Schop’

 • schrijven projectplan/plan van aanpak
 • organiseren lokaal draagvlak en samenwerking
 • begeleiden fysieke aanleg
 • begeleiden/coachen vrijwilligers
 • ontwikkelen/begeleiden traject zelfstandig beheer
 • ondersteunen projectleider en interim projectmanagement

Ontstaan en samenwerking

ComunYdaad is verbonden aan het Netwerk BuitenRuimte voor Contact. Het project ‘Op de Schop’ is ontstaan vanuit dit Netwerk, in samenwerking met De Gezonde Stad, Ymere en HOTPOT.

Financiering

Op de Schop wordt mede mogelijk gemaakt door:
Gemeente Amsterdam (Dienst Ruimtelijke Ordening), Ymere, Oranje Fonds, Jantje Beton, Russel ter Brugge Fonds, Amsterdamsche Fonds, Helene de Montigny Stichting, Koninklijke Nederlandsche Heide Maatschappij, Intratuin, Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum, Stadsdeel Noord, BSO De Kinderplaneet, Stadsdeel Oost, Basisschool De Neptunus.

Resultaten

 • ruim 15 vrijwilligers dachten mee met Marleen van Tilburg (Netwerk BuitenRuimte voor Contact) over het ontwerp en inrichtingsplan voor de tuin
 • buurtbewoners zijn meer betrokken bij hun buurt en bij elkaar
 • beide terreinen worden gebruikt als buitenlokaal voor oa. natuur en techniek
 • rond 20 actieve vrijwilligers
 • kinderen maken dagelijks gebruik van de terreinen om te spelen
 • lokale organisaties en de stadsdelen zijn betrokken (mensen, middelen, geld)

Looptijd

Maart 2012 – november 2014

Meer informatie

www.puurnatuurtuin.nl
www.facebook.com/Kavel 1
www.degezondestad.org