Over ComunYdaad

ComunYdaad is een sociale en veelzijdige onderneming, gestart in 2011 door Ans Klein Geltink.

ComunYdaad is sterk in het aanpakken en samen oplossen van sociale vraagstukken op diverse terreinen:

 • wijkontwikkeling en leefbaarheid
 • maatschappelijke ontwikkeling en welzijn
 • diversiteit, emancipatie en participatie

Over Ans Klein Geltink

Portret Ans Klein Geltink

Na mijn studie Culturele Antropologie woonde en werkte ik ruim 5 jaar in Nicaragua en Mexico. Samen werken en leven met mensen met verschillende etnische en culturele achtergronden, scherpe tegenstellingen tussen arm en rijk, weinig middelen en veel politieke gevoeligheden heeft me veel geleerd:
 • goed luisteren, verder kijken dan een eerste indruk en niet te snel (ver)oordelen
 • improviseren en flexibel zijn, omdat de realiteit vaak veel weerbarstiger is dan de mooie projectplannen. Dit zonder het einddoel uit het oog te verliezen
 • de mens centraal stellen en uit gaan van dat wat bindt
 • en vooral ook kijken naar wat mensen beweegt: wat zijn hun drijfveren? Waarom doen mensen wat ze doen? En hoe maak je beleid, hoe ontwikkel je projecten en activiteiten die hier recht aan doen? Wat vraagt dat van een aanpak, van organisaties, van mensen?

Na mijn ervaringen in Midden-Amerika ging ik terug naar Nederland. En realiseerde me dat op dezelfde maatschappelijke thema’s ook in Nederland nog genoeg te verbeteren was. Ik werkte zo’n 10 jaar voor verschillende soorten organisaties in Nederland. In loondienst of op projectbasis. Van lokaal tot regionaal en van ngo tot (lokale) overheid. In 2011 besloot ik als zelfstandig ondernemer verder te gaan. Zie het cv voor een overzicht van mijn ervaring en werkzaamheden.

Visie en werkwijze

Bovengenoemde ervaringen zijn de kern gaan vormen van mijn visie en werkwijze. Ik wil graag bijdragen aan een samenleving waarin iedereen tot zijn of haar recht komt. Als individu en in verbinding met anderen. Mijn drive is uiteindelijk samen de wereld een beetje eerlijker, mooier en fijner te maken. Dit doe ik door steeds te zoeken naar vormen en manieren die uitgaan van en recht doen aan individuen en verschillende groepen en belangen in de samenleving. Vertrekpunt daarin is aan te sluiten bij wat mensen beweegt en verbindingen tot stand te brengen tussen verschillende groepen en partijen.

ComunYdaad

Mijn ervaringen in Mexico en Midden-Amerika wilde ik een plek geven in de naam van mijn nieuwe onderneming. Zo is de naam ComunYdaad ontstaan: het klinkt als comunidad, het Spaanse woord voor gemeenschap, samenleving. Het Spaanse woord común betekent gemeenschappelijk, dat wat bindt. De letter Y betekent ‘en ‘ in het spaans. En daad staat voor doen, het ondernemen van actie.

ComunYdaad staat voor:

 • een aanpak van maatschappelijke vraagstukken die uit gaat van dat wat mensen beweegt en bindt
 • concreet en op maat actie ondernemen
 • het leggen van verbinding: tussen beleid en praktijk, tussen mensen onderling en tussen mensen en organisaties
 • samen met anderen: elkaar versterken en inspireren. Diversiteit in talenten, kwaliteiten en perspectieven. Samen is leuker en samen kun je zoveel meer!
 • bij dragen aan een samenleving waar iedereen tot zijn of haar recht kan komen

ComunYdaad werkt samen met andere zelfstandigen en (sociaal) ondernemers en netwerken. Waar nodig worden zo expertise en krachten gebundeld en kennis en ervaring gedeeld.

Ook maakt ComunYdaad deel uit van het Netwerk BuitenRuimte voor Contact.