shutterstock_151572134-750

Praktijkvoorbeelden

ComunYdaad is een veelzijdige onderneming. Onderstaande voorbeelden geven een beeld van de aanpak en werkwijze van ComunYdaad.

Voedseltuin IJplein

Voedseltuin IJplein is een plek waar wordt gewerkt aan een prachtige moestuin. De opbrengst is bedoeld voor Resto van Harte, de Voedselbank en de vrijwilligers. Iedereen is welkom te komen kijken, mee te helpen of even lekker te zitten in het groen. In het project werken vrijwilligers onder begeleiding van de coördinator voedseltuinen aan het ontwikkelen en beheren van 3000m2 tuin. Lees meer »

Beleef je Wijk!

Een programma gericht op een gezonde, veilige en sociale inrichting van wijken en buurten, met inzet van de kennis en krachten uit de wijk.

Rol en werkzaamheden: ontwikkeling van onderdelen van het programma en uitvoeren van twee pilots.
Voor: Zet, in samenwerking met SportService Noord-Brabant. (2011 – 2012)

Van Binnen naar Buiten: bewoners nemen het heft in handen

Een integrale, vraag gestuurde wijkaanpak in Overvecht, Utrecht. Doel: vergroten sociale cohesie, samenwerking tussen verschillende partijen als overheid, corporaties en welzijnsorganisaties en empowerment van bewoners.
Van Binnen naar Buiten was de winnaar van ‘Parels van Integratie’, 2007. Lees meer over ‘Van Binnen naar Buiten’.

Rol en werkzaamheden: Projectcoördinatie (3 deelprojecten), begeleiden projectmedewerkers, ontwikkeling en analyse huisbezoeken, organiseren samenwerking voor doorverwijzing, begeleiden verslaglegging methodiek
Voor: Bureau Inburgering, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, Gemeente Utrecht
(2006 – 2008)

Deelname traject onderzoeksprogrammering Sociaal Ondernemerschap

Hoe kunnen gemeente en sociaal ondernemers tot een vruchtbare, transparante en sociaal rechtvaardige samenwerking komen? In een drietal dialoogsessies hebben lokale sociaal ondernemers, vertegenwoordigers van de gemeente, van fondsen en onderzoekers van de Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht samen de contouren van het nieuwe speelveld onderzocht. April-juni 2014

Adviestraject maatschappelijk betrokken ondernemen Provincie Noord-Brabant

Een advies aan de werkgroep Maatschappelijk betrokken Ondernemen (MBO) van de provincie Noord-Brabant.

Rol en werkzaamheden: Op basis van gesprekken, documenten en deskresearch komen tot een antwoord op een aantal adviesvragen vanuit de werkgroep MBO. De vragen, antwoorden en overwegingen beschrijven in adviesrapport.
Voor: Zet, november 2011 – mei 2012

Een uitgebreider overzicht van ervaring en werkzaamheden vind je in het cv.